• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2016.09.06.
     
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt
eseményekről
2. Az Önkormányzati Bizottság első féléves beszámolója
3. Együttműködő civil szervezetek beszámolója
 
 
4. Tájékoztatás Harc Község Önkormányzata költségvetésének 2016. I – VII. havi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása
5. A közterületek tisztántartásával összefüggő feladatokról szóló 3/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 
6. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló
8/2013.(VIII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 
7. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2003.(III.26.) számú önkormányzati rendelet módosítás előkészítése
8. Beszámoló az IKSZT I. féléves működéséről
9. Közbeszerzési szabályzat módosítása
10. Közbeszerzési eljárás kiírása vis maior pályázathoz
11. Törvényességi felhívás megtárgyalása Harc község helyi építési szabályairól szóló 4/2009.(V.25.)
12. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénylésének megtárgyalása
 
13. A Helyi Esélyegyenlőségi program megvalósulásáról tájékoztatás
14. Közmeghallgatás megtartásának meghatározása
15. Indítványok, hozzászólások, egyebek
15.1 Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
15.2