• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2015.00.00.
     
1. Kerékpáros közlekedés fejlesztése Harcon című TOP projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése
2. A TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00018 számú - Mini bölcsőde kialakítása Harcon – elnevezésű pályázat :ajánlattételi felhívás építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére
Zárt ülés:
1. A Helyi Földbizottság döntése ellen benyújtott kifogás megtárgyalása