• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2017.11.21.
     
1. Beszámoló a községi temető működtetéséről
2. Együttműködő civil szervezetek beszámolója
 
 
3. Az önkormányzat szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó helyi rendeletének megalkotása
 
4. Harc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése előirányzatainak, költségvetési rendeletének módosítása
 
5. Tájékoztatás az adóhátralékok behajtásáról, adórendeletek felülvizsgálata
6. Az Önkormányzati Bizottság első féléves beszámolója
7. Beszámoló az IKSZT I. féléves működéséről
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről
9. A Képviselő-testület 2018. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása
10. Étkezési térítési díjak, intézményi térítési díjak, közterület használati díjak, bérleti díjak felülvizsgálata, egyéb szolgáltatási díjak megállapítása
 
   
11. Képviselői indítványok, kérdések, egyebek