• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2021.10.28.
     
1. Döntés a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
2. Döntés Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesület kérelméről
 
 
3. Döntés az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérég Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására társulási megállapodás módosításáról
 
4. A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály Északi Körzeti Megbízott Csoportjába körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről
5. A Tamási Tankerületi Központ által javasolt általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
6. Döntés a 2021. évi közmeghallgatás megtartásának módjáról, időpontjáról
7. Képviselői indítványok, kérdések, egyebek