• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2022.08.02.
     
N.E. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Döntés Harc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
2. Döntés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálatáról
3. Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálatáról
4. Döntés a vendég ebéd térítési díjának mértékéről
5. Döntés a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértékéről
6. Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
7. Döntés az MFP- SZLOSZL/2022. kódszámú „Szolgálati lakás kialakítása Egészségház tetőterében kivitelési munkái mellékelt műszaki tartalom alapján” tárgyú ajánlatkérési eljárásban nyertes vállalkozás kiválasztásáról
8. Döntés a TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívás keretében megvalósuló TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00014 sz. projekthez szükséges önerő biztosításáról
9. Döntés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról
10. Beszámoló a Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről
11. Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. által az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert érintően 2023. évben javasolt beruházási, felújítási és pótlási terv jóváhagyásáról
12. Döntés az Integrációs Programban való részvételről
13. Egyebek