• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2022.12.01.
     
N.E. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Döntés Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 3/2023. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról, és a TOB/22/672-1/2022. számú törvényességi felhívás tudomásul vételéről
2. Helyi adók díjtételeit előíró rendelet felülvizsgálata
3. Döntés Harc Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
4. Döntés a 2022-2027 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
5. Döntés új kormányzati funkciókód felvételéről a törzskönyvi nyilvántartásba a nyilvántartás felülvizsgálatának eredményeképpen
6. Döntés Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről
7. Döntés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 3307231135 azonosító számú „Külterületi helyi közút fejlesztés Harcon” elnevezésű projekt keretében a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásról
8. Döntés a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez Projekt-előkészítő tanulmány készítése tárgyban kiírt ajánlattételi eljárásról
9. Egyebek, indítványok, javaslatok