• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.03.21.
     
1. Döntés a közterületek elnevezésének rendjéről és házszámok megállapításának, valamint az emléktáblák elhelyezésének szabályairól szóló 1/2023.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
2. Döntés a 2023. évi Közbeszerzési Tervről
3. Döntés az óvodai beíratásról és a felvételi körzet határáról
4. Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási rendszer Konzorciuma déli projektterülete tagönkormányzati önrész tartozásról
5. Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról
6. Döntés a lakosság által fizetendő ivóvíz- és csatornadíj fajlagos költségének csökkentésére 2023. évi támogatási igény benyújtásáról
7. Döntés pályázat beadásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
8. Döntés a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
9. Egyebek, indítványok, javaslatok