• Testületi ülések › Előterjesztések
      
« vissza az ülészekhez
    
2023.03.30.
     
1. Döntés a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértékéről
 
2. Döntés a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1860197905 azonosítószámú projekt támogatás lemondásáról